Instrukcja przeglądania panoramy:
Umieść kursor myszki na obrazie panoramy. Trzymając wciśnięty lewy klawisz przesuwaj kursor w dowolnym kierunku.
Możesz także używać przycisków nawigacyjnych umieszczonych na panoramie.